8 Typiske fejl og løsninger af Airless malersprøjter

Oprettet d.

8 Typiske fejl og løsninger af Airless malersprøjter

1, Apparatet starter ikke

Mulig årsag:

A. Ingen spænding.

B. Trykindstillingen stillet for lavt. C. TÆND/SLUK-kontakten (ON/OFF) defekt.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen

A. Kontrollér spændingsforsyningen.

B. Stil trykreguleringsknappen højere.

2, Apparatet suger ikke

Mulig årsag:

A. Aflastningsventilen står i stillingen SPRAY (p sprøjtning).

B. Filtret stikker op over væskeoverfladen og suger luft ind.

C. Filtret tilstoppet.

D. Indsugningsslangen er løs, hvilket betyder, at apparatet suger falsk luft ind.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Stil aflastningsventilen i stillingen PRIME (k cirkulation).

B. Efterfyld coatingmateriale.

C. Rengør eller udskift filtret.

D. Rengør tilslutningsstederne, og udskift om nødvendigt O-ringene. Fasthold indsugningsslangen med en holdeklemme

3, Apparatet suger, men der opbygges ikke noget tryk

Mulig årsag:

A. Dysen er meget slidt.

B. Dysen er for stor.

C. Trykindstillingen stillet for lavt.

D. Filtret tilstoppet.

E. Coatingmaterialet løber gennem tilbageløbsslangen, når aflastningsventilen står i stillingen SPRAY (p sprøjtningen).

F. Pakningerne klæber sammen eller er slidte.

G. Ventilkuglerne er slidte.

H. Ventilsæderne er slidte

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Udskift.

B. Udskift dysen.

C. Drej trykkontrolknappen med uret for at øge trykket.

D. Rengør eller udskift filtret.

E. Afmonter og rengør aflastningsventilen, eller udskift den.

4, Der kommer coating-materiale oven ud affarvetrinet

Mulig årsag:

A. Den øverste pakning er slidt.

B. Stemplet er slidt.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Afmonter og udskift pakningen.

B. Afmonter og udskift stemplet.

5, Forstærket pulsering i sprøjtepistolen

Mulig årsag:

A. Forkert type højtryksslange.

B. Dysen er slidt eller for stor.

C. For højt tryk.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Anvend kun originale højtryksslanger af hensyn til funktion, sikkerhed og levetid.

B. Udskift dysen.

C. Drej trykreguleringsknappen til et lavere tal.

6, Dårlig fordeling

Mulig årsag:

A. For stor dyse til det pågældende coatingmateriale.

B. Ukorrekt trykindstilling.

C. For lille gennemstrømningsmængde.

D. Coatingmaterialet har for høj viskositet.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Udskift dysen.

B. Drej på trykreguleringsknappen, indtil der opnås en tilfredsstillende fordeling. C

C. Rengør eller udskift alle filtre.

D. Fortynd i henhold til producentens angivelser.

7, Apparatets ydelse falder 

Mulig årsag:

A. Trykindstillingen stillet for lavt

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Drej trykkontrolknappen med uret for at øge trykket

8. Pumpen udsættes for overtryk og vil ikke slukke

Mulig årsag:

A. Trykafbryderen er defekt.

B. Transduceren er defekt.

Foranstaltning til afhjælpning af fejlen:

A. Bring enheden til et godkendt servicecenter

B. Bring enheden til et godkendt servicecenter


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar